KANCELARIA

CZYNNA W GODZINACH
Poniedziałek-Piątek 15.30 - 16.30
Sobota 9.00 - 10.00

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH I KATOLICKIEGO POGRZEBUCHRZEST

*akt urodzenia dziecka (odpis)
* wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka
* dane rodziców chrzestnych
* zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Chrzestnym może być ten, kto:
* jest katolikiem, przyjął sakrament bierzmowania
*prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić uczeń, jeśli chodzi na katechezę
* jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej
* żyje w sakramentalnym małżeństwieBIERZMOWANIE

*metryka chrztu
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
* w przypadku osób starszych *świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
1. Czynne i godne uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. o godz. 12:30 oraz w katechezie parafialnej odnotowane w dzienniczku kandydata. Obowiązek uczestnictwa mają wszyscy kandydaci, także ci uczący się w szkołach poza terenem parafii.
2. Dostarczenie świadectwa chrztu świętego, bądź wyciągu Ad Sacra o chrzcie świętym odnotowane w dzienniczku kandydata.
3. Systematyczna spowiedź odnotowana w dzienniczku kandydata.
4. Uczestnictwo w nabożeństwach potwierdzone wpisem w powyższym dokumencie.(min 15 razy)
5. Zaliczenie na pozytywną ocenę przed katechetą pytań z Katechizmu Bierzmowanych jak również podstawowych modlitw, co powinno być odnotowane w dzienniczku kandydata.
6. Stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania.
7. Pozytywne zaliczenie Skrutinium – rozmowy kwalifikacyjnej z ks. Proboszczem .

I KOMUNIA ŚWIĘTA

*metryka chrztu dziecka
MAŁŻEŃSTWO

* metryki chrztu
* dowody osobiste
* ostatnie świadectwo katechizacji
* świadectwo bierzmowania
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
* dokumenty z USC do ślubu konkordatowego lub akt ślubu jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

POGRZEB KATOLICKI

*akt zgonu
*karta zgonu
*zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych, wiatyk (komunia św.)
*jeśli zgon
nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
* zgoda na pogrzeb od proboszcza jeśli zmarły, wcześniej przebywał dłużej niż pół roku poza parafią pogrzebu

Przewiń do góry