O PARAFII

23 września 1998 r. bp Roman Andrzejewski postanowił utworzyć na kolskim osiedlu Płaszczyzna nową parafię. Tegoż dnia poświęcił plac pod budowę świątyni oraz krzyż i odprawił mszę polową. 29 sierpnia 2003 r. bp Wiesław Mering utworzył Ośrodek Duszpasterski św. Bogumiła, który znajdował się na terenie kolskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Z dniem 4 września pracę duszpasterską na terenie nowej wspólnoty powierzono ks. Piotrowi Pawlakowi – dotychczasowemu wikariuszowi parafii farnej.

Następnie sprowadzono do Koła szkielet kaplicy z parafii bł. biskupa Michała Kozala w Słupcy. Utworzenie parafii św. Bogumiła w Kole nastąpiło na mocy dekretu z 5 października 2005 r. Powstała ona z części kolskich parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Matki Bożej Częstochowskiej i obejmowała osiedla Płaszczyzna i Nagórna. Wspólnota została włączona w skład dekanatu kolskiego I, a proboszczem od 1 listopada 2005 r. został mianowany ks. Piotr Pawlak

6 Maja 2006 roku na osiedlu kwiatowym powstała pierwsza Kapliczka ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Podczas nabożeństw fatimskich odbywają się do niej procesje przy której wspólnie się modlimy. Na terenie naszej parafii jest jeszcze kapliczka na ulicy Dąbskiej, Sienkiewicza oraz przy obwodnicy

W maju 2007 roku dokonano rekognicji i podziału relikwii Świętego znajdujących się w hermie -relikwiarzu w kościele parafialnym w Uniejowie . W relikwiarzu tym znajduje się (ok. 2 cm²) części kości czaszki. 10 czerwca 2007 r., w odpust, parafia otrzymała od mieszkańców pobliskiego Dobrowa, relikwie Świętego Bogumiła patrona naszej parafii oraz naszego Miasta Koła

10 czerwca 2008 roku bp diecezji Włocławskiej Wiesław Mering w obecności dziekana dekanatu kolskiego I – ks. kanonika Józefa Wronkiewicza i innych kapłanów poświęcił kamień węgielny pod budowę kościoła pod wezwaniem Świętego Bogumiła

Od czerwca 2010 roku nabożeństwa sprawowane są już w nowo budującym się kościele, który z roku na rok zmieniał się na naszych oczach. W 2015 roku w kościele została założona posadzka z granitu oraz nowe nagłośnienie. Ruszyła również budowa Domu Parafialnego

Pod koniec 2014 roku zamontowano wszystkie Stacje Drogi Krzyżowej które zaprojektowała dekoratorka Ilona Mazurkiewicz. Drogi te zostały wykonane z hiszpańskiego piaskowca

W Wielki Piątek 30 marca 2018 roku nad Prezbiterium zamontowano nowy Krzyż

Pod koniec grudnia 2018 roku zostały zakupione nowe ławki na prezbiterium oraz wszystkie ławki w kościele. Zamontowany został również boczny Ołtarz poświęcony Świętemu Józefowi

W Październiku 2019 roku ukończono budowę wyposażenia prezbiterium. Zamontowano nowy Ołtarz, miejsce przewodniczenia, ambonę, kredencje, Chrzcielnicę oraz

podstawę pod paschał

Przewiń do góry