Słowo Administratora Apostolskiego Diecezji Włocławskiej do wiernych

Czcigodni Księża)
Drodzy Diecezjanie Włocławscy!

We wtorek 27 kwietnia, doszła do nas wiadomość, że papież Franciszek mianował 77 biskupa Diecezji Włocławskiej. I właśnie dlatego kieruję do Was, Bracia
i Siostry, moje słowo.
Przychodzi do nas Ksiądz Biskup dr Krzysztof Wętkowski, który był dotąd pomocniczym biskupem w Gnieźnie. Urodzony w 1963 roku, jest człowiekiem
doskonale wykształconym, wytrawnym znawcą prawa kanonicznego, doświadczonym przez pełnienie różnych funkcji w macierzystej diecezji: kapelan biskupa, kanclerz przez 17 lat, profesor seminarium, rzecznik prasowy, kanonik Kapituły Prymasowskiej, wikariusz generalny. Teraz swoje siły i zdolności wprzęgnie w pracę na Bożą chwałę i pożytek Ludu Bożego Diecezji Włocławskiej.
Kościół Włocławski wita z szacunkiem i radością nowego Pasterza! Dobrze wiemy, że tylko w zgodnej współpracy duchowieństwa i Ludu Bożego z Pasterzem
możliwe jest skuteczne głoszenie Ewangelii i dawanie jej w życiu świadectwa. Tego spodziewa się Chrystus i oczekują ludzie.
Dziękujemy Ojcu Świętemu za posłanego do nas nowego Biskupa. Dla Kościoła Włocławskiego ten rok jest szczególny – wszak Syn tego Kościoła, Sługa Boży ks. kard. Stefan Wyszyński doczeka się wyniesienia na ołtarze! Osoba Księdza Prymasa Wyszyńskiego, który był arcybiskupem Warszawy i Gniezna, z Włocławkiem jest tak bardzo złączona! Męczennik Dachau – bł. ks. bp. Michał Kozal też przyszedł do Włocławka z Gniezna.
Módlmy się chętnie i często, by opieka tych Świętych i Błogosławionych towarzyszyła Księdzu Biskupowi Krzysztofowi i była źródłem siły w tak bardzo
trudnej posłudze i niełatwych czasach! Już dziś zapraszam na ingres nowego biskupa do katedry włocławskiej, który odbędzie się w sobotę 19 czerwca o godz. 11.
Księże Biskupie Krzysztofie – witamy Cię z zaufaniem, czcią i radością, wzywając także opieki Matki Bożej w Jej miesiącu i św. Wojciecha, patrona metropolitalnego Gniezna!

+ Wiesław Mering

Administrator Apostolski

Słowo Administratora Apostolskiego Diecezji Włocławskiej do wiernych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę