Rok 2021 Rokiem świętego Józefa!

Z okazji 150. rocznicy ustanowienia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego papież Franciszek opublikował list apostolski „Patris Corde” oraz ogłosił Rok św. Józefa.

Święty Józef jest patronem Kościoła świętego. Dlatego warto w Roku Jubileuszowym polecać mu z pokorą sprawy związane z wymiarem eklezjalnym tej wspólnoty,  ponieważ Święci pomagają wszystkim wiernym w osiągnięciu świętości i doskonałości własnego stanu. Ich życie jest konkretnym dowodem na to, że można żyć Ewangelią. W tym rozumieniu przykład świętego Józefa staje się konkretnym drogowskazem na drodze do pokonania obecnego kryzysu, z którym zmaga się Kościół.

Ponowne odkrycie bogactwa duchowych i osobowych cech Opiekuna Zbawiciela może sprzyjać kształtowaniu konkretnych postaw, będących zarazem praktyczną odpowiedzią na bolączki naszych czasów. Jedną z nich jest postawa odpowiedzialności za wypowiadane słowa. W tym kontekście czymś bardzo aktualnym jest nie tylko samo milczenie świętego Józefa na kartach Ewangelii, ale również Jego gotowość do podejmowania decyzji wyłącznie po wysłuchaniu i w świetle słowa Bożego.            

Według papieża Franciszka, głównym celem ustanowienia Roku świętego Józefa jest wzmocnienie życia wiary na co dzień na wzór Opiekuna naszego Zbawiciela poprzez odkrywanie i rozeznawanie woli Pana Boga. Ojciec święty wskazuje również na potrzebę utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa poprzez podjęcie dzieł modlitewnych i uczynków miłosierdzia, które prowadzą do ulgi i pociechy w ludzkich utrapieniach, dręczących współczesny świat.

Z tego względu, każdego 19 dnia miesiąca będziemy przywoływać wstawiennictwa św. Józefa, o ile formularz liturgiczny na to pozwoli.

Rok jubileuszowy potrwa do 8 grudnia 2021 r.

Rok 2021 Rokiem świętego Józefa!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę