Dekret

L.dz. 1106/2020

Mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życia związane z panującą pandemią, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną dekretem z dnia
17 października br. (L.dz. 1054/2020).
Przypominam, aby osoby korzystające z dyspensy łączyły się duchowo poprzez transmisje Mszy Świętej w domu, za pomocą środków społecznego
przekazu i przyjęły Komunię duchową. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.

Wszystkich ogarniam modlitwą i z serca błogosławię.
L.dz. 1106/2020
+ Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Dekret

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę